paroda Radvilų rūmuose “Lietuvos sakmė“

Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmai vėl atvėrė sales Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkursų ciklą tęsiančiai parodai „Lietuvos sakmė“. Ją, kaip ir ankstesnes konkursines parodas, bendrai rengia Lietuvos dailės muziejus ir Čiurlionio galerija (The Art Gallery of Čiurlionis, Inc.), veikianti JAV, Lemonte. Šios galerijos iniciatyva 2005–2009 metais Vilniuje buvo surengtos trys, o Lemonte – dvi konkursinės parodos. Lietuvos ir išeivijos menininkai pirmąkart galėjo dalyvauti tame pat projekte, improvizuoti tomis pat temomis ir buvo apdovanoti tomis pat išeivijos dailininkų Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijomis. Čiurlionio galerija ne tik įvykdė įsipareigojimą skirti premijas visų penkių konkursinių parodų laureatams, bet ir finansavo visų šių parodų katalogų leidimą.

publikacijos http://www.bernardinai.lt   http://www.culture.lt  Lietuvos dailes muziejus

Reklama

paroda “Menas namams”. Domus galerija

Paroda-mugė Domus galerijoje.

publikacijos   www.zebra.lt

tarptautinė paroda „Keliaujančios raidės”

Tarptautinis tęstinis rašto meno – kaligrafijos ir tipografijos – projektas.

publikacijos  www.koperator.lt   www.kulturpolis.lt

grafikos paroda „ESTAMPAS 08“

Devintąjį kartą vykstanti estampo paroda reprezentuoja lietuvių grafiką, paremtą tradicijomis, tačiau atvirą eksperimentams. „Estampas‘08“ – tai kasmetinės Vilniaus grafikos meno centro galerijoje „Kairė-dešinė“ vykstančios estampo parodos tąsa.

publikacijos  www.graphic.lt   http://www.artnews.lt

LDS_priedas_2009_02_06i

grafikos paroda “Paslėpta“ (“Hidden“)

2007 m. Balandžio 2 d. 18 val. galerijoje „Skliautai“ (Vilnius) atidaroma jaunų grafikų (Milenos Liutkutės, Audriaus Arlausko, Agnės Sutkutės ir Gintauto Leonavičiaus) paroda „PASLĖPTA“ (”Hidden”)

Menotyrinkų pastebėjimai. Ar kas žino, kas slepiasi jaunų menininkų segtuvuose? Ar tau nebuvo nors kartą kilęs noras užsukti į nepažįstamo dailininko dirbtuvę ir pasirausti tarp apdulkėjusių darbų krūvų? Atėjometas ištraukti  į viešumą paslėptą meną. Tam skirta paroda Hidden. Keturios (trys) jauni ir energingi žmonės demonstruoja savo grafikos kūrinius. Kas tarp jų bendro? Kiekvienas jų nelabai pasikliauja akademinės  fomos išraiška (nepaisant to, kad baigę Vilniaus dailės akademiją); labiau linksta link sąlygiškumo ir antrinių vaizdųnaudojimo. Technikos atžvilgiu išsaugomas tradiciškumas – aiškiai dominuoja ofortas, akvatinta, sausa adata, medžio raižinys.  Visi dalyviai išsaugojo tematikos ir braižo originalumą.

Audrius Arlauskas (2006 m. baigė VDA Kauno dailės institutą, grafinio dizaino specialybė), pasižymi dekoratyviu, smulkiu kūrybiniu braižu, betplėtoja ir pakankamai dramatiškas, ekspresyvias formas. Ypatingus saitaissusietas su pop art‘o menu.

Milena Liutkutė (2006 m. baigė VDA Kauno dailės institutą, taikomosiosgrafikos specialybė); darbuose nevengia socialinės tematikos, ironiška akimi puoselėja postmodernizmo principus. Jai būdinga permąstyti amžinuosius meno klausimus per antrinius vaizdus, atskleidžiant savo požiūrį į Fragonar‘ą ar Magritte‘ą. Kruopščiai ir švariai naudoja tiek abstrakčias, tiek modernistines formas, taip pat vertina pop arto estetiką.

Agnė Sutkutė (2006 m. baigė VDA Kauno dailės institutą, taikomosiosgrafikos specialybė);   labiausiai linkusi prie  modernistinės raiškos, pasitelkdama  dramatiškus klounų, marionečių motyvus, tačiau kuria ir dekoratyvius, smulkius, ironiškus darbus, kuriuose pasireiškia ryšiai su šiuolaikiniu menu.

Hidden pristato keturių jaunų žmonių kūrybą. Tu gali ieškoti jas siejančių saitų arba išskirti individualumą.  Jų menas turi dar vieną įdomią savybę – įvairiapusiškumą. Jie mėgsta kaitalioti tiek įvairias išraiškos formas, tiek tematikas. Jie yra laisvi ir skirtingai reaguojantys į supantį pasaulį.  Taigi, ar yra toks jau sustingęs jų segtuvų turinys?..